Про нас

Інститут хімії був створений у Києві в 1996 році як науково-дослідницький комплекс, що розвиває дослідження в галузі хімії, фізики та технології поверхні твердого тіла

Основні наукові напрямки ІХ:

  • хімія, фізика та технологія поверхні:
  • теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл, вивчення природи активних центрів, механізмів адсорбції, хімічних реакцій та інших перетворень у поверхневому шарі;
  • медико-біологічні проблеми поверхні;
  • вивчення поверхневих станів, явищ дифузії, переносу заряду та маси, фазоутворень в наноструктурах, колективної взаємодії в ансамблях частинок, квантоворозмірних ефектів систем, взаємодії з випромінюванням;
    технологія одержання наноматеріалів, високодисперсних оксидів, їх модифікованих форм та композитів на їх основі.

В Інституті працюють 350 співробітників, у тому числі 100 наукових працівників, 17 докторів наук, 70 кандидатів наук, навчаються 25 аспірантів.
Інституту підпорядковані три дослідно-експериментальні заводи та Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро.